Aysız Bir Gece, Pelin Kırca, 2016.

Elif Vatansever, İstanbul

Kısaca: Feridüddin Attar’ın 12. yüzyılda yazdığı Mantıku’t-Tayr adlı tasavvufi eserinden yola çıkan ve dünyanın bütün kuşlarının toplanıp, yedi vadiyi aşarak padişahları Simurg’a ulaşma hikayesini anlatan kısa animasyon filmi.


Çok iyi olma nedeni: Tasavvufta, insanın nefis mertebelerinden geçerek Allah’a ulaşma düşüncesi, Mantıku’t-Tayr’da kuşlar üzerinden Simurg’a ulaşmakla sembolize edilir. Kuşlar padişahlarına ulaştıklarında, aslında kendilerine vardıklarını görürler. Animasyonda ise bu anlatı, sanatçının kendini keşfetme sürecini açıklar şekilde yeniden yorumlanmıştır. Videonun sonuna doğru, sanatçının kendisini sembolize eden karakter, mevlevi dervişlerini hatırlatacak şekilde döner ve paltosundaki kuşları evrene gönderir. Böylece sanatsal süreç tamamlanır.


Süre: 3 dakika 25 saniye.


#PelinKırca #FeridüddinAttar #ElifVatansever #Animasyon #Edebiyat #GörselSanat #Tasavvuf #YaratmaSüreci

© 2018 by Çok iyi işler. Tüm hakları saklıdır.

  • whatsapp
  • White Instagram Icon
  • White Facebook Icon
  • Beyaz Heyecan Simge